STEM technieken

Ben je een handige Harry, een creatieve maker of een nieuwsgierige techneut? Overweeg dan zeker de basisoptie STEM-technieken in het tweede jaar. Samen gaan we op ontdekkingsreis in de wereld van de elektriciteit, mechanica en houttechniek.

Ontdek meer over deze basisoptie op onze website: www.atheneumsinttruiden.be

Steek je handen uit de mouwen en techniek zal geen geheimen meer voor je kennen!
Lien Voets, Peter Vanhamel en Tom Hayen

Klik hier voor meer info.

Ben je een handige Harry, een creatieve maker of een nieuwsgierige techneut? Overweeg dan zeker de basisoptie STEM-technieken in het tweede jaar. Samen gaan we op ontdekkingsreis in de wereld van de elektriciteit, mechanica en houttechniek.

Ontdek meer over deze basisoptie op onze website: www.atheneumsinttruiden.be

Steek je handen uit de mouwen en techniek zal geen geheimen meer voor je kennen!
Lien Voets, Peter Vanhamel en Tom Hayen

Hieronder enkele van de meest gestelde vragen

Welke studierichtingen bieden jullie aan in het eerste jaar?

+

In het eerste jaar maken de leerlingen nog geen keuze. Enkel in de A-stroom kiezen ze voor Latijn of geen Latijn. Via een modulesysteem laten wij de leerlingen proeven van de verschillende opties in het tweede jaar zodat ze op het einde van het eerste jaar klaar zijn om een keuze te maken.

Mijn dochter heeft in de basisschool een jaar kunnen overslaan. Zij heeft nood aan extra uitdaging. Kan dat bij jullie?

+

Bij het begin van het schooljaar peilen we naar het niveau van elke leerling voor de taalvakken en wiskunde. Elke week lassen we uren in in het rooster, de zogenaamde lesuren update/upgrade, waarin leerlingen die dat nodig hebben, extra uitdagingen kunnen krijgen.  De update/upgrade wordt ingericht voor de vakken Frans, Nederlands en wiskunde.

Schenkt de school aandacht aan leerstoornissen en/of –achterstanden?

+

Leerlingen met een leerstoornis krijgen in het begin van het schooljaar een gepersonaliseerd PlusPLAN waarin staat welke aanpassingen of maatregelen voor deze leerling gelden. Vanaf dat moment spreken we van verhoogde zorg. De leerlingenbegeleider volgt een leerling met verhoogde zorg op.
Bij het begin van het schooljaar peilen we naar het niveau van elke leerling voor de taalvakken en wiskunde. Elke week lassen we uren in in het rooster, de zogenaamde update/upgrade,  waarin leerlingen geremedieerd kunnen worden. Iedere leerling kan en mag een eigen tempo aannemen in zijn of haar leerproces.

Hoe kan ik als ouder mee volgen welk huiswerk mijn zoon/dochter heeft?

+

Onze school werkt met een online leerplatform Smartschool. Zowel ouders als leerlingen kunnen op Smartschool de schoolagenda inkijken.  De leerkracht vult de agenda in en noteert de leerstof die in de klas wordt gezien. Ook de taken en toetsen worden door de leerkracht ingevuld. Het is zeker zinvol om uw zoon/dochter te ondersteunen in het dagelijks openen en opvolgen van de schoolagenda.

Mijn zoon/dochter zit graag met een vriend(in) in dezelfde klas. Kan hier rekening mee gehouden worden?

+

Bij het indelen van de klasgroepen houden we, in de mate van het haalbare, rekening met de wensen van leerlingen. Voor leerlingen die een andere basisoptie kiezen in het 2de jaar is dit echter niet mogelijk. We streven er steeds naar om klasgroepen evenredig te verdelen zodat elke leerling de opvolging kan krijgen die hij/zij verdient.

Is de school gemakkelijk bereikbaar?

+

De school ligt aan de rand van de stad en is dus gemakkelijk met de auto te bereiken. De bushalte ligt op één  minuut stappen en vanaf het station rijden er verschillende bussen naar de nabijgelegen bushalte.

Komt mijn zoon terecht in een grote klas? Is er een maximumcapaciteit?

+

In de A-stroom hanteren wij een maximumcapaciteit van 20 leerlingen/klas. In de B-klassen gaan we tot maximum 12 leerlingen/klas. Op die manier willen we de onderwijskwaliteit voor iedereen garanderen.

Welke studierichtingen zijn er in het tweede jaar?

+

In het tweede jaar bieden wij basisopties aan die voorbereiden op de studierichtingen in de tweede graad. Deze basisopties zijn voor de A-stroom: klassieke talen, moderne talen/wetenschappen, economie en organisatie, STEM-wetenschappen, STEM-technieken en maatschappij en welzijn.
In de B-stroom: STEM-technieken, maatschappij en welzijn en maatschappij en welzijn in combinatie met de basisoptie economie en organisatie.
Voor meer toelichting over de inhoud van deze basisopties verwijzen we graag naar onze website: www.atheneumsinttruiden.be

Hoe ziet de dagindeling eruit?

+

De school start om 8.25u. Na het derde lesuur is er een pauze van een kwartier (van 11u tot 11.15u). De middagpauze gaat door van 12.55u tot 13.45u. De school eindigt om 15.25u en op woensdag om 12u.

Mijn dochter zat vroeger op een grote school waar ze wat verloren liep. Hoeveel leerlingen zitten er op jullie school?

+

Wij hebben ervoor gekozen de eerste graad op een aparte campus te huisvesten. Hierdoor kunnen we de kleinschaligheid, die we zelf belangrijk vinden, garanderen voor leerlingen die pas uit de basisschool komen. Op dit ogenblik telt onze school ongeveer 350 leerlingen.

Hoe werkt de leerlingbegeleiding op jullie school?

+

De eerste opvang gebeurt door de leerkracht in de klas. De klastitularis is het aanspreekpunt voor ouders en leerlingen.
Daarnaast zijn er 2 full-time opdrachten leerlingbegeleiding.  Zij volgen de leerlingen op die nood hebben aan verhoogde zorg. De leerlingenbegeleiders werken mee aan het schoolbeleid rond de domeinen: leren en studeren, psychisch en sociaal welbevinden, preventieve gezondheidszorg en schoolloopbaanbegeleiding. Ze volgen de klassenraden mee op en denken pro-actief mee over de gepaste begeleiding die een leerling nodig kan hebben: vb. extra leerbegeleiding, taalondersteuning, wegwerken leerachterstand,… .
De leerlingenbegeleiding biedt individuele begeleiding aan op socio-emotioneel vlak en op het vlak van studiebegeleiding. Ook wat betreft je studiekeuze kan je steeds terecht bij de leerlingenbegeleiding.

Is er mogelijkheid tot studeren op school?

+

Op maandag, dinsdag en donderdag kunnen leerlingen, die dat wensen, op school blijven tot 16u15 om taken te maken of te studeren. De school stelt hiervoor ook laptops en tablets ter beschikking.

Zijn er afspraken gemaakt op school over wanneer er ten laatste een taak of toets mag toegevoegd worden in de agenda?

+

Een digitale agenda mag er niet toe leiden dat leerlingen zich constant onder druk gezet voelen. Een taak of toets voor de volgende dag moet minstens voor 17u00 ingevuld worden. Op deze manier kan de leerling zijn huiswerk goed plannen.

Wie kan ik het best contacteren als ik vragen heb of als ik mij zorgen maak over mijn zoon/dochter?

+

Je stuurt best een bericht naar de klastitularis via Smartschool. De klastitularis zal graag een antwoord geven op uw vraag. Is er sprake van verhoogde zorg, dan maakt u best een afspraak voor een gesprek met de leerlingenbegeleider. Wij vinden het belangrijk dat ouders betrokken zijn met het leerproces dat hun kind doormaakt.

Mijn kind heeft een getuigschrift basisonderwijs behaald, maar heeft het toch moeilijk voor bepaalde vakken. Kan mijn kind starten in het 1ste jaar A?

+

Met een getuigschrift basisonderwijs kan een leerling starten in het 1ste jaar A. We peilen naar het niveau van elke leerling door middel van aanvangstoetsen. Zo kunnen we nagaan waar de moeilijkheden liggen en wat een leerling nodig heeft om vooruit te geraken in zijn leerproces. Het welbevinden of goed voelen van een leerling blijft een belangrijke factor die we samen blijven bewaken.

Kan mijn zoon/dochter in de loop van het schooljaar nog van studierichting veranderen?

+

Een verandering van studierichting of onderwijsvorm bespreek je best altijd met je klastitularis en/of leerlingenbegeleider. In de loop van het schooljaar kan je van studierichting veranderen mits gunstig advies van de klassenraad. Een wijziging van studierichting doe je best voor 15 januari, op voorwaarde dat de gekozen richting niet volzet is.

Wanneer breng ik de school op de hoogte van een leerstoornis?

+

Je meldt dit best bij de inschrijving. Heb je reeds een attest of verslag van een arts of logopedist, dan kan je een kopie hiervan op hetzelfde moment afgeven.

Kan ik als ouder de resultaten van mijn kind opvolgen?

+

De resultaten van taken, toetsen en opdrachten zijn door de leerlingen en ouders in te kijken op Smartschool. De leerkracht vult het resultaat in in het puntenboek (SKORE). Leerlingen en ouders kunnen niet enkel het resultaat lezen, maar de leerkracht geeft eveneens feedback. Zo weet je wat al goed lukt, maar ook waar jouw werkpunten liggen en/of er een remediëring nodig is.

Hoeveel uren wiskunde zit er in het lessenpakket van eerste jaar A-stroom (8 uren STEM)/ tweede jaar A-stroom (6 uren STEM)?

+

In het eerste jaar A-stroom krijgen de leerlingen 5 lesuren wiskunde, waarvan 1 uur update/upgrade. De overige uren STEM zijn een combinatie van techniek en natuurwetenschappen.
In het tweede jaar A-stroom krijgen de leerlingen 4 lesuren wiskunde waarvan 1 uur update/upgrade. De overige uren STEM zijn een combinatie van techniek en natuurwetenschappen.

Hoeveel rapporten krijgt een leerling per schooljaar?

+

De evaluaties voor dagelijks werk lopen verder doorheen het schooljaar. Dat betekent dat er 3 rapporten ‘tussenstand’ dagelijks werk zijn. Op het einde van het schooljaar is er een 4de rapport dagelijks werk. Dit laatste rapport maakt per vak het eindtotaal van alle evaluaties die in de loop van dat schooljaar werden gegeven.
Vlak voor de kerstvakantie en op het einde van het schooljaar krijgen de leerlingen een rapport met de resultaten van de examens.

Wat verstaan jullie onder het lesuur update/upgrade? Voor welke vakken wordt dit voorzien?

+

Voor de vakken Nederlands, Frans en wiskunde voorzien we  een uur update/upgrade in het lessenrooster. Voor wie nood heeft aan extra uitdaging, wordt de leerstof voor deze vakken verder verkend en uitgediept. Heb je nood aan extra verduidelijking, dan krijg je daarvoor de nodige remediëring. Op deze manier streven we naar een krachtige leeromgeving op maat van elke leerling.

Wat komt er aan bod in het vak actief burgerschap?

+

Tijdens de lessen actief burgerschap worden de leerlingen voorbereid om als actieve burgers deel te nemen aan de maatschappij van vandaag én morgen. ‘Samen leren samenleven’ krijgt in dit vak een centrale plaats. We willen de waarden ‘respect, oprechtheid, gelijk zijn, openheid, engagement en betrokkenheid’ zowel binnen als buiten de school stimuleren.

Wat komt er aan bod in het vak mediawijsheid?

+

Mediawijsheid leert jongeren om te gaan met de vloedgolf aan laagdrempelige informatie en prikkels die ons leven binnendringen via sociale media. De kinderen en jongeren van vandaag zijn immers digital natives, maar dat neemt niet weg dat we hen veilig moeten leren omgaan met media-inhoud en mediastrategieën. Het doel is om jongeren op te voeden tot zelfstandige, kritische gebruikers van internet, gsm-gebruik, games en andere,...

Worden er examens afgenomen voor alle vakken?

+

Onze school heeft ervoor gekozen om in de eerste graad leerlingen stapsgewijs te laten kennismaken met examens. Niet alle vakken zijn opgenomen in het examenrooster. Door voor een beperkt aantal vakken een examen te geven, hebben leerlingen van het 1ste jaar de kans om zich  - met een laag risico - voor een eerste maal toe te leggen op het maken van examens. Ook hier willen we leerlingen de kans geven om te groeien.

Hoeveel examenperiodes zijn er?

+

Voor de A-stroom zijn er 2 examenperiodes: in december vlak voor de kerstvakantie en in juni.

Krijgen de leerlingen in de B-stroom ook examens?

+

Leerlingen uit de B-stroom krijgen geen examens. Er wordt gewerkt met permanente evaluatie. Dit betekent eenvoudigweg dat de leerlingen beoordeeld worden op het dagelijks werk doorheen het schooljaar. Voor de leerlingen van de B-stroom organiseren we voor de kerstvakantie en op het einde van het schooljaar een projectweek. Tijdens de projectweek werken onze leerlingen rond een bepaald thema. De gewone lessen gaan die week niet door, maar de lesinhoud wordt toegepast in workshops of activiteiten.

Zijn er activiteiten waar leerlingen aan kunnen deelnemen tijdens de pauzes?

+

Tijdens de pauze kunnen sportieve leerlingen ervoor kiezen om deel te nemen aan de middagcompetities in de sporthal van de school. Ben je sociaal bewogen, dan kan je je engageren om lid te worden van de leerlingenraad. Zoek je liever een rustig plekje op om een boek te lezen, breng dan een bezoek aan onze bibliotheek. De leerkrachten Nederlands geven advies over de boeken die je in onze bib kan vinden. Hou je van schaken of een andere denksport, sluit je dan zeker aan bij onze schaakclub.

Hoe pakken jullie pesten op school aan?

+

Geen enkele school ontsnapt aan de problematiek van pesten. Door de vertrouwensband met onze leerlingen te versterken, verlagen we de drempel om pestproblemen te melden. In onze aanpak willen we alle betrokkenen in het pestverhaal aanzetten tot het zoeken van een oplossing. Deze gedeelde verantwoordelijkheid zorgt ervoor dat het slachtoffer zich opnieuw veilig en gelukkig kan voelen. De klastitularis en/of leerlingenbegeleider volgt op of het pesten is gestopt.

Kunnen de leerlingen ‘s middags warm eten op school?

+

Er is geen mogelijkheid tot warme maaltijden. Vanaf de herfstvakantie tot aan de krokusvakantie serveren we wel soep in de refter. Op vrijdag kan je ‘s morgens voor de aanvang van de lessen een broodje bestellen.

Mogen de leerlingen 's middags de school verlaten of tijdens de middagpauze naar huis gaan?

+

Tijdens de middagpauze moeten alle leerlingen op school aanwezig zijn. Enkel op schriftelijk verzoek van de ouders, mag de leerling uitzonderlijk de school verlaten als het gaat om een afspraak met de orthodontist of dokter.

Hoeveel bedraagt de schoolfactuur? (schoolfactuur - www.studieshop.be)

+

Financiële raming schooljaar 2021-2022

+


De financiële tussenkomst voor de ouder voor T-shirt, kopieën, drukwerk,…wordt als volgt geraamd:

Voor het Eerste Leerjaar DOE:Kopieën PAV, T-shirt LO, Dia-taal, … €95,00
Verbruik materiaal (techniek, PO, projecten) €95,00€190,00
Leerwerkboeken via Standaard Boekhandel €48,00 (afhankelijk van LBV)TOTAAL €238,00
Vriendschapsdagen SPORTA-centrum Westerlo € 140,00 (afhankelijk van de wettelijke bepalingen inzake groepsevenementen)
FINANCIELE RAMING SCHOOLJAAR 2021-2022

Voor het Eerste Leerjaar A Latijn
Kopieën Latijn/ICT/Techniek, T-shirt LO, Dia-taal, … €160,00
Verbruik materiaal (techniek, PO, projecten) €35,00
€195,00
Leerwerkboeken via Standaard Boekhandel €203,43 (afhankelijk van LBV)
TOTAAL €398,43
Vriendschapsdagen SPORTA-centrum Westerlo € 140,00 (afhankelijk van de wettelijke bepalingen inzake groepsevenementen)
Voor het Eerste Leerjaar A Module
Kopieën ICT/Techniek, T-shirt LO, Dia-taal, … €150,00
Verbruik materiaal (techniek, PO, projecten) €35,00
Leerwerkboeken via Standaard Boekhandel €203,43 (afhankelijk van LBV)
€185,00
TOTAAL €388,43
Vriendschapsdagen SPORTA-centrum Westerlo € 140,00 (afhankelijk van de wettelijke bepalingen inzake groepsevenementen)
_________________________________________________________________
Voor het Tweede Leerjaar A
Economie en organisatie
Kopieën, T-shirt LO, Skilleville, Top Team, ... €71,00
Verbruik materiaal (techniek) €25,00
€96,00
Leerwerkboeken via Standaard Boekhandel €241.85 (afhankelijk van LBV)
TOTAAL €337.85
Maatschappij en welzijn
Kopieën, T-shirt LO, ... €54,00
Verbruik materiaal (techniek,PO) €30,00
Didactische bonnetjes €40,00
€124,00
Leerwerkboeken via Standaard Boekhandel €202.95 (afhankelijk van LBV)
TOTAAL €326,95
STEM-Technieken
Kopieën, T-shirt LO, ... €54,00
Verbruik materiaal (techniek) €25,00
Verbruik materiaal (mec., elek.) €90,00
€169,00
Leerwerkboeken via Standaard Boekhandel €202.95 (afhankelijk van LBV)
TOTAAL €371,95
STEM - Wetenschappen
Kopieën, T-shirt LO, ... €54,00
Verbruik materiaal (techniek) €25,00
38
Verbruik materiaal (mec., elek.) €70,00
€149,00
Leerwerkboeken via Standaard Boekhandel €202.95 (afhankelijk van LBV)
TOTAAL €351,95
Moderne Talen - Wetenschappen
Kopieën, T-shirt LO, ... €66.00
Verbruik materiaal (techniek) €25,00
€91,00
Leerwerkboeken via Standaard Boekhandel €246,95 (afhankelijk van LBV)
TOTAAL: €337,95
Klassieke Talen
Kopieën Latijn, T-shirt LO, ... €105,00
Verbruik materiaal (techniek) €25,00
€130,00
Leerwerkboeken via Standaard Boekhandel €202,95 (afhankelijk van LBV)
TOTAAL: €332,95
_________________________________________________________________
Voor het Tweede Leerjaar Beroeps
Economie en Organisatie/Maatschappij en Welzijn

Klaar om het beste uit jezelf te halen?

Schrijf je vandaag nog in!

Eerst nog wat meer ontdekken?
Bezoek onze schoolsite of geef ons een seintje op info.tichelrij@atheneumsinttruiden.be
We helpen je met plezier!

Web meesters: doublegum.be